Raport bieżący 179– WANCI za 01.09.2023 - AgioFunds