Raport bieżący 178 - WANCI za 12 08 2019 r. - AgioFunds