Raport bieżący 177 – WANCI za 31.08.2023 - AgioFunds