Raport bieżący 176 – WANCI za 31.08.2023 - AgioFunds