Raport bieżący 176 – WANCI za 08 08 2019 r. - AgioFunds