Raport bieżący 174 - WANCI za 07 08 2019 r. - AgioFunds