Raport bieżący 171 - WANCI za 01 08 2019 r. - AgioFunds