Raport bieżący 170- WANCI za 31 07 2019 r. - AgioFunds