Raport bieżący 17 – WANCI za 16 08 2019 r. - AgioFunds