Raport bieżący 161 – WANCI za 25.11.2021 - AgioFunds