Raport bieżący 16 - WANCI za 14 08 2019 r. - AgioFunds