Raport bieżący 157- informacja o pokrywaniu kosztów - AgioFunds