Raport bieżący 155 – WANCI za 28 07 2021 r. - AgioFunds