Raport bieżący 152 – WANCI za 16.11.2021 - AgioFunds