Raport bieżący 151 – WANCI za 28.07.2023 - AgioFunds