Raport bieżący 15 – zakończenie subskrypcji CI serii A - AgioFunds