Raport bieżący 148 – WANCI za 28.07.2022 - AgioFunds