Raport bieżący 148 – WANCI za 27.07.2022 - AgioFunds