Raport bieżący 148 – WANCI za 24.07.2023 - AgioFunds