Raport bieżący 148 – WANCI za 14.07.2022 - AgioFunds