Raport bieżący 148 – WANCI za 10.11.2021 - AgioFunds