Raport bieżący 147 – WANCI za 27.07.2022 - AgioFunds