Raport bieżący 147 – WANCI za 21.07.2023 - AgioFunds