Raport bieżący 147 – WANCI za 21.07.2022 - AgioFunds