Raport bieżący 146 – WANCI za 20.07.2023 - AgioFunds