Raport bieżący 145 – WANCI za 27 07 2021 r. - AgioFunds