Raport bieżący 145 – WANCI za 20.07.2023 - AgioFunds