Raport bieżący 144 – WANCI za 22.07.2022 - AgioFunds