Raport bieżący 144 – WANCI za 18.07.2022 - AgioFunds