Raport bieżący 143 – WANCI za 21 07 2021 r. - AgioFunds