Raport bieżący 143 – WANCI za 15.07.2022 - AgioFunds