Raport bieżący 142 – WANCI za 20.07.2022 - AgioFunds