Raport bieżący 142 – WANCI za 14.07.2023 - AgioFunds