Raport bieżący 141 – WANCI za 14.07.2023 - AgioFunds