Raport bieżący 141 – WANCI za 13.07.2023 - AgioFunds