Raport bieżący 140 – WANCI za 12.07.2023 - AgioFunds