Raport bieżący 14 – informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo - AgioFunds