Raport bieżący 139 – WANCI za 11.07.2023 - AgioFunds