Raport bieżący 137 – WANCI za 13.07.2022 - AgioFunds