Raport bieżący 137 – WANCI za 12.07.2022 - AgioFunds