Raport bieżący 136 – WANCI za 07.07.2023 - AgioFunds