Raport bieżący 135 – WANCI za 11.07.2022 - AgioFunds