Raport bieżący 135 – WANCI za 06.07.2023 - AgioFunds