Raport bieżący 133 – WANCI za 07.07.2022 - AgioFunds