Raport bieżący 133 – WANCI za 04.07.2023 - AgioFunds