Raport bieżący 133 – WANCI za 03.07.2023 - AgioFunds