Raport bieżący 132 – WANCI za 07.07.2022 - AgioFunds