Raport bieżący 132 – WANCI za 03.07.2023 - AgioFunds