Raport bieżący 131 – WANCI za 30.06.2023 - AgioFunds