Raport bieżący 131 – WANCI za 29.06.2022 - AgioFunds